Kuka sinun lastasi liikuttaa?

team-2444978.jpg

Satuin tässä taannoin mukaan pöytäkeskusteluun, jossa pohdittiin lasten harrastusten kustannuksia. Pöydässä oli yleisurheilua, palloilua ja kuvataiteilua harrastavien vanhempia. Yleisin ihmetyksen aihe oli todella erilaiset kustannukset eri harrastusten välillä sekä myös ohjaamisen/opettamisen/valmentamisen vaihteleva taso. Keskustelussa päästiin siis heti asian ytimeen; rahaan. Se mikä näyttäytyy maksaville vanhemmille ”vain” lukukausi- tai vuosimaksuna, kätkee sisäänsä melkoisen ison kulurakenteen, joka harrastajilta kerätyillä maksuilla pitää pystyä kattamaan. Tästä aiheesta voisi kirjoittaa aika pitkänkin tekstin, mutta ei avata sitä ovea koko laajuudessaan nyt vaan raotetaan sitä vähän, ja jatketaan matkaa kiinnostavampaan ytimeen.

Riippuen mikä taho järjestää lapsen harrastuksen, voi kulurakenne muodostua hyvinkin erilaiseksi. Oleellisin ero on harrastustoimintaa tarjoavan yrityksen yritysmuoto. Kulurakenteen kannalta on täysin eri asia tarjoaako palvelua esimerkiksi urheiluseura, yhdistys, toiminimi vai osakeyhtiö. Valtio ja kunnat tarjoavat tukeaan ensimmäisenä mainituille, kaksi jälkimmäistä tulevat toimeen omillaan. Iso ero on myös siinä maksaako yritys tarjoamastaan harrastustoiminnastaan arvonlisäveroa vai ei. Osakeyhtiö on arvonlisäverovelvollinen ja toiminimi tietyn summan (n. 8000€) ylittyessä tilikauden aikana. Sen sijaan urheiluseura ja yhdistys eivät ole arvonlisäverovelvollisia tarjoamastaan harrastustoiminnasta. Tiedän, että arvonlisävero sanana aiheuttaa jo paiseita, mutta kyseessä on siis simppelisti sanottuna valtiolle maksettava vero, joka sisältyy palvelun hintaan.

Tämän käytännön takana on Suomen valtion näkemys yritysverotuksesta, jossa yhdistykset ja seurat nähdään voittoa tavoittelemattomina hyväntekijöinä ja osakeyhtiöt ja toiminimet rahanhimoisina riistäjinä. Suomessa ei ole tähän päivään mennessä vielä ollut sallittua rikastua omalla työllään eikä tähän ole tulossa muutosta ihan hetkeen. Harrastustoiminnan kohdalla kaikkien yritysmuotojen tavoite lienee kuitenkin sama: pyörittää toimintaa niin, että rahat riittävät kattamaan kulut ja mielellään saisi toki jäädä vähän sukan varteenkin, jotta toimintaa pystyy kehittämään ja jotta sen jatkaminen on järkevää.

Kulujen kattamisesta päästään pöytäkeskustelumme oleellisimpaan osaan: miten lasten liikuntaharrastusten ohjaajien/opettajien/valmentajien taso on niin vaihteleva eri harrastusten välillä. Syitä on varmasti monia riippuen lajista ja harrastustoimintaa järjestävästä tahosta, mutta se merkittävin vedenjakaja on jälleen kerran raha, joka määrää, kuinka paljon seuralla/yhdistyksella/yrityksellä on varaa maksaa palkkaa ohjaajilleen ja valmentajilleen. Tässä kohtaa haluan todeta, vaikkakin vähän karrikoiden, että pitäisi olla itsestään selvää, että jos koko vuoden harrastus maksaa alle 100€, harrastukselta ei voi odottaa ammattitaitoa ja osaamista.

kids-2580991.jpg

Lasten ryhmät ovat jostain syystä monessa lajissa valikoituneet, osin varmasti olosuhteiden pakosta, sellaisiksi, joita voi ohjata kuka tahansa. Useimmiten lapsilla ja ylipäätään alkeisryhmillä on kokemattomimmat ja nuorimmat ohjaajat/opettajat, vaikka itseasiassa mitä nuorempi lapsi, sen osaavampi pitäisi olla häntä ohjaavan opettajan tai valmentajan. Ja nyt en halua dissata nuoria ohjaajan ja valmentajan alkuja. Heissäkin on paljon helmiä ja luontaisia kykyjä, tämän olen myös itse nähnyt. Olen nähnyt myös sen toisen puolen. Vastuu muutoksesta ei ole näillä nuorilla innokkailla ohjaajan ja valmentajan aluilla vaan heitä palkkaavilla yrityksillä ja seuroilla.

Lasten liikuttamiseen liittyy pedagoginen, mutta myös fysiologinen vastuu. Ei ole ihan yhdentekevää, missä iässä opetellaan mitäkin ja minkälaisella pedagogisella otteella lasta ohjataan. Lapsen motorinen kehitys etenee vaiheittain, joissa oleellista on huomioida lapsen kulloinenkin kehityksen taso. Motoriseen kehitykseen liittyy isolta osin hermoston kehittyminen ja geneettinen perimä. Kaikki lapset eivät siis suinkaan ole samassa vaiheessa samaan aikaan. Tämän huomioimiseen tarvitaan ammattitaitoa, jotta lapsi saa yksilöllistä ohjausta ja opetusta. Taitava ohjaaja ja opettaja on myös se, joka saa heikoimmat harrastajat oppimaan, innostumaan ja jäämään harrastuksen pariin, sen sijaan, että he kyllästyttyään omaan huonouteensa lopettavat. Todellisuudessa kyse on useimmiten heidän ohjaajansa huonoudesta, ei heidän omastaan.

young-swimmer-2494904.jpg

Lasten harrastaminen puhuttaa tasaisin väliajoin, yleensä siitä näkökulmasta, että Suomen urheilun taso on monessa lajissa laskenut viimeisten vuosikymmenten saatossa ja junioritoiminnalle pitäisi tehdä jotain. Itse en niinkään katso tätä asiaa tästä vinkkelistä vaan lähinnä entisen harrastustoiminnan tarjoajan näkökulmasta ja tulevan harrastavan lapsen vanhempana. Yksinkertainen fakta on se, että mikäli harrastustoiminta rakentuu ohjaamisen, opettamisen tai valmentamisen varaan, joku saa siitä aina palkkaa (pois lukien ne kultaakin kalliimmat, ilmaiseksi valmentavat ammattitaitoiset vanhemmat) ja ammattitaito maksaa.

Meidän vanhempien pitää olla valmiita maksamaan harrastuksesta enemmän jos haluamme laatua opetukseen ja ohjaukseen. Minulle henkilökohtaisesti ei ole yhdentekevää kuka minun lastani liikuttaa ja siksi minulle ei myöskään ole yhdentekevää, mitä lapseni alkaa harrastamaan. Halvalla saa hyvää äärimmäisen harvoin eikä lasten harrastamisen kustannukset tee tässä poikkeusta. Kokemus, koulutus, ammattitaito ja osaaminen maksavat.

Kuvat: Pixabay

Itsenäisyyden puolesta – muistoja Kannakselta

IMG_6375.jpg

Tänään toivotin viimeisen tunnin jälkeen hyvää itsenäisyyspäivää yläkoululaisille oppilailleni. Sain vastaukseksi muutaman vaisun mutinan ja yhden kaverille tarkoitetun kommentin: ”miksi se meille hyvää itsenäisyyspäivää toivottaa, ei se meitä koske”. Muistan itsekin olleeni yläasteikäisenä melko kuutamolla siitä, mitä Suomen itsenäisyys on vaatinut aikaisemmilta sukupolvilta, mutta kiinnostukseni historiaan on taannut loppumattoman halun oppia ja ymmärtää historiastamme lisää. Suomen itsenäisyydessä jos jossain konkretisoituu sanonta: nykyisyyttä voi ymmärtää vain historian kautta.

Tämä on totta aika lailla ihan kaikessa elämässämme. Viimeisen kymmenen vuoden aikana minussa on herännyt kiinnostus omia sukujuuriani ja omien sukujeni historiaa kohtaan. Sama koskee esimerkiksi meidän Taimilan historiaa. Jokainen pieni tiedon murunen talomme historiasta ja täällä asuneista ihmisistä aiheuttaa minussa kuplivan onnen tunteen. Saman tunteen koin viime kesänä kun siskoni Liisa laittoi minulle viestiä penkoessaan mummulan vinttiä. Liisa oli löytänyt jo edesmenneen pappamme veljen, Aleksin, piirustuskansion. Eikä ihan mitä tahansa piirustuskansiota. Tämä kansio sisälsi runoja, laulujen nuotteja ja piirustuksia, joita Aleksi oli rintamalla kirjoittanut ja piirtänyt.

IMG_6382.jpg

Liisan kuvat Aleksin piirustuskansiosta saivat aikaan uskomattoman onnellisuuden tunteen. Aleksin taiteellisuus oli minulle täysin uutta, vaikka jonkin verran Aleksi on mummun puheissa vilahdellut. Rintamalla kirjoitetut runot ja piirretyt kuvat nostivat kuitenkin konkreettisuudellaan tunteet pintaan ja kyyneleet silmiin. Tämän kansion myötä myös Aleksi heräsi omalla tavallaan henkiin. Noissa runoissa, nuoteissa ja kuvissa on palanen minun ja sisarusteni menneisyyttäni.

IMG_6378.jpg

IMG_6376.jpg

IMG_6377.jpg

Omaa nykyisyyttään voi ymmärtää vain menneisyytensä kautta. Meidän kaikkien nuorempien sukupolvien tehtävä on sivistää omia lapsiamme esi-isiemme uhrauksista ja urotöistä. Meidän tehtävämme on opettaa lapsillemme nöyryyttä ja kertoa siitä talvisodan ja jatkosodan hengestä, jonka ansiosta me puhumme tänään suomea äidinkielenämme. Meidän tehtävämme on kasvattaa lapsemme arvostamaan menneitä sukupolvia, jotta itsenäisyys koskettaisi meitä kaikkia vielä seuraavan sadan vuoden kuluttua.

Aleksi palveli Kannaksella vajaan kaksi viikkoa ja kuoli tarkka-ampujan luotiin 20.12.1942 nostettuaan päänsä ylös ensimmäisessä vartiossaan vastoin annettuja ohjeita. Aleksi oli kuollessaan 19 vuotias. Alla olevan runon (alin kuva) Aleksi kirjoitti tuntia ennen kuolemaansa Karjalan kannaksella.

Suomen vartio 

Soi kiitoshymni rauhan työlle
ja kylvölle, mi orastaa.
Mut sido silloin miekka vyölle, 
kun maata vieras vainoaa.

On aika auroin kyllä kyyntää, 
kun leppoisasti leimuu lies, 
mut ryöstäjä kun päälle ryntää, 
päin silloin iskee Suomen mies.

Pois silloin rauhanajan aatteet
ja syrjään sovun soittimet,
ja ylle sodan sankarvaatteet
ja käteen turman tuohukset.

Niin isäin tavoin miehet tanaan
ont kutsuin sankarimaineen maa.
Kuin urhot viime hetkeen hamaan
sen oikeutta he puolustaa.

Kuin rajumyrsky tuhat kertaa
lyö laumat idän armeijan,
mut näistä eivät tuuman vertaa
nää pojat pohjan leijonan.

Ei viljaa vihollista pelkää
tää sarkatakki Suomen mies. 
On hällä sisua ja selkää
pois luoda pelko, orjan ies. 

Näin vielä nytkin vanhaan
on Suomen teräsmuuri tää
miesjoukko uljas maansa vapaan
ja ainiaan se siksi jää.

Kannaksella 20.12.1942.

IMG_6373.jpg

Suomen itsenäisyyden puolesta rintamalla kaatuneiden muistolle.